Тус сургууль нь Монгол Улсын Гэгээрлийн сайдын 1999 оны 05-р сарын 03-ны өдрийн 97 тоот тушаалаар үүсгэн байгуулагдсан. Зохиомж дээд сургууль нь 2005 онд анх удаагаа 5 жилээр, 2012 онд 2 дахь удаагаа 2022 он хүртэл магадлан итгэмжлэгдсэн.

Эрх зүй-Бизнес удирдлага, Боловсрол судлал, Сэтгүүл зүй, Уран чадварын 4 тэнхим, 60 гаруй эрдэмтэн багштай сургалт, эрдэм шинжилгээ, уран бүтээлийн хэв шинжтэй дээд боловсрол олгох төсөл амжилттай хэрэгжиж байгаа юм.