УЛСЫН ШАЛГАЛТ

Шалгалтад оролцохын өмнө танд дараах зүйлс заавал байвал зохино.Интернетийн сүлжээнд холбогдсон компьютер,…

MAY 21 ХӨТӨЛБӨР

SMART COURSES FOR CONFLUENCE "May 21" хөтөлбөрийн хүрээнд дараах чиглэлээр үнэ төлбөргүй…