MAY 21 ХӨТӨЛБӨР

SMART COURSES FOR CONFLUENCE "May 21" хөтөлбөрийн хүрээнд дараах чиглэлээр үнэ төлбөргүй…

КОВИД-19 НБҮ-1 АСУУЛГА

АСУУЛГЫН ХУУДАС: Их, дээд сургуульд суралцагч нараас асууна. БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ…

Цахим шалгалт

Цахим шалгалт доорх заагдсан огноо болон цагийн дагуу явах болно. Шалгалтад оролцохын…