ЦАХИМ БҮРТГЭЛ

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ

ОУ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ

САНАЛ ХҮСЭЛТ ГОМДОЛ ИЛГЭЭХ

ТЭТГЭЛЭГ ХӨНГӨЛӨЛТ ЗЭЭЛ

АХЫН ХИШИГ ДҮҮД ХӨТӨЛБӨР

Бидний тухай

 Монгол Улсын Гэгээрлийн сайдын 1999 оны 05-р сарын 03-ны өдрийн 97 тоот тушаалаар…

Элсэлт

Элсэлт: 2020-2021 оны хичээлийн жил БСЭЗ дээд сургууль нь Бага ангийн багш …

Сургалт

Сургалт: БСЭЗ дээд сургууль нь өнөөгийн байдлаар Бизнес удирдлагын тэнхим, …