ЭЛСЭЛТ

ЦАХИМ БҮРТГЭЛ

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ

ОУ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ

САНАЛ ХҮСЭЛТ ГОМДОЛ ИЛГЭЭХ

ТЭТГЭЛЭГ ХӨНГӨЛӨЛТ ЗЭЭЛ

АХЫН ХИШИГ ДҮҮД ХӨТӨЛБӨР

 • ЭРХ ЗҮЙ
 • ГААЛЬ, ГАДААД ХУДАЛДАА
 • ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА
 • БАГШ, БАГА АНГИЙН БОЛОВСРОЛ
 • БАГШ, СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ
 • КИНО, ТЕЛЕВИЗИЙН ЗУРАГЛААЧ
 • УРАН САЙХАН ХӨГЖМИЙН НАЙРУУЛАГЧ
 • ГОО ЗАСЛЫН УРЛАГ, ТЕХНОЛОГИ
 • ЭРХ ЗҮЙ МАГИСТР
 • БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА МАГИСТР
 • БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛ МАГИСТР
 • БОЛОВСРОЛЫН УДИРДЛАГА МАГИСТР
 • СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ МАГИСТР
 • УРЛАГ СУДЛАЛ МАГИСТР

ЭРХ ЗҮЙ

ЭРХ ЗҮЙ, БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ

ЭЗЭМШИХ ЧАДВАР: Эрх зүйн шинжлэх ухаанд суралцах, бодитой хэрэглэх, эрх зүйн акт баримт бичиг боловсруулах, иргэдэд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, хуульчийн ажил эрхлэх чадвар эзэмшинэ.

ПРАКТИК ДАДЛАГА: Танилцах дадлагыг 14 хоног, үйлдвэрлэлийн дадлагыг 21 хоног, мэргэшүүлэх дадлагыг 28 хоногт Прокурор, Өмгөөлөл, Цагдаа, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагуудад хийнэ.

АЖЛЫН БАЙР: Хууль сахиулах, Шүүх, Прокурор, Цагдаа, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад болон өмгөөллийн чиглэлээр ажиллах боломжтой.

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/өдөр, орой, эчнээ 4 жил, 2,5 жил/

ГААЛЬ, ГАДААД ХУДАЛДАА

ЭРХ ЗҮЙ, БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ

ЭЗЭМШИХ ЧАДВАР: Гааль, гадаад худалдааны үйл ажиллагаа, технологи, гаалийн хууль тогтоомж, журам, гаалийн үнэлгээ, татвар тооцоолол, гаалийн бүрдүүлэлт болон хяналт шалгалт, гадаад худалдаа, гаалийн статистик мэдээлэл, гадаад худалдааны гэрээ боловсруулах, Гадаад худалдааны менежмент, банк, санхүү, татвар, даатгалын мэдлэг, CAIS, CEPS болон бусад хэрэглээний программыг ашиглахад суралцана.

ПРАКТИК ДАДЛАГА: Танилцах дадлагыг 14 хоног, үйлдвэрлэлийн дадлагыг 21 хоног, мэргэшүүлэх дадлагыг 28 хоногт Гаалийн Ерөнхий газрын хэлтэс, алба, хороонд хийнэ. Тус сургууль нь  Гаалийн Ерөнхий Газартай 2010 оноос хойш гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж байна.

АЖЛЫН БАЙР: Гаалийн газар, олон улсын байгууллага, худалдааны компани, бүрдүүлэлт, тээвэр, зуучлагчийн байгууллагад ажиллах боломжтой.

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/өдөр, эчнээ-4жил, 2,5 жил/

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА

ЭРХ ЗҮЙ, БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ

ЭЗЭМШИХ ЧАДВАР: Төрийн удирдлагын мэргэжилтэн нь удирдан зохион байгуулах, төлөвлөлт хийх, хяналт тавих, манлайлан удирдах, бодлогын баримт бичиг боловсруулах, асуудалд дүн шинжилгээ хийх, оновчтой шийдвэр гаргах чадварыг эзэмшинэ.

ПРАКТИК ДАДЛАГА Танилцах дадлагыг 14 хоног, үйлдвэрлэлийн дадлагыг 21 хоног, мэргэшүүлэх дадлагыг 28 хоногт төрийн захиргааны байгууллага, төрийн үйлчилгээний байгууллага, төрийн болон орон нутгийн удирдлага, төсөвт байгууллага, шинжлэх ухаан, судалгааны байгууллага, боловсролын байгууллагууд, улс төрийн намуудын ажлын алба,, иргэний нийгмийн байгууллагад хийнэ.

АЖЛЫН БАЙР: Төрийн захиргааны байгууллагууд, Төрийн болон орон нутгийн удирдах байгууллага, шинжлэх ухаан, судалгааны байгууллага, боловсролын байгууллагуудад ажиллах боломжтой.

ТЭТГЭЛЭГ, ХӨНГӨЛӨЛТ
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/өдөр, орой 4 жил, 2,5 жил/

БАГШ, БАГА АНГИЙН БОЛОВСРОЛ

БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ

Сургалтын хэлбэр
Өдөр, эчнээ, хөрвөх

Суралцах хэлбэр
Цахим, танхим хослосон

Сургалтын давуу тал:
-Орчин үеийн дэвшилтэт арга зүйд суурилсан бүтээлч сургалт
-Ажлын бус цагаар хичээллэх боломжтой БЯМБА гарагийн сургалт
-Мэргэжлийн англи хэл компьютерийн сургалт

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/4-жил/2.5-жил/хөрвөх-1.5жил/

БАГШ СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ

БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ

Сургалтын хэлбэр
Өдөр, эчнээ, хөрвөх

Суралцах хэлбэр
Цахим, танхим хослосон

Сургалтын давуу тал:
-Орчин үеийн дэвшилтэт арга зүйд суурилсан бүтээлч сургалт
-Ажлын бус цагаар хичээллэх боломжтой БЯМБА гарагийн сургалт
-Мэргэжлийн англи хэл компьютерийн сургалт

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/4-жил/2.5-жил/хөрвөх-1.5жил/

КИНО, ТЕЛЕВИЗИЙН ЗУРАГЛААЧ

СОЁЛЫН СУРГУУЛЬ

Суралцах хугацаанд эзэмших мэдлэг, чадвар, дадал
Техник технологи, камер ажиллуулах, Телевизийн нэвтрүүлэг, реклам, видео бичлэг, кино зураг гэх мэт янз бүрийн дүрс эффектийг мэргэжлийн түвшинд буулгах, Гэрэл, линз, хальс, шүүлт, камерын байрлал зэргийг ашиглаж, камерт буух үзэгдлийн зохиомжийг гаргаж Богино хэмжээний кино хийж дадлагажина.

Практик дадлага хийх газар төгсөлтийн бүтээл
-Төрийн болон төрийн бус өмчийн телевизүүд, студи, продакшн, хэвлэл мэдээллийн газрууд
-Мэргэжийн урлагийн байгууллага
-Монголын үндэсний кино урлагийн академи
-Төгсөхдөө бие дааж дэлгэцийн бүтээл туурвина.

Ажлын байрны талаарх мэдээлэл
Төрийн болон төрийн бус өмчийн телевиз, студи, продакшнд ажиллах
Мэргэжийн урлагийн байгууллага

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/Өдөр – 4 жил/Орой-2,5 жил/Эчнээ – 4 жил/

УРАН САЙХАН, ХӨГЖМИЙН НАЙРУУЛАГЧ

СОЁЛЫН СУРГУУЛЬ

Суралцах хугацаанд эзэмших мэдлэг, чадвар, дадал
-Уран сайхны найруулагч, урлагийн бүтээл болон тэмдэглэлт үйл явдал, евент найруулах хөтлөх чадвар эзэмшүүлнэ.
-Хөгжмийн, дүрс бичлэгийн техник ажиллагаа, программ хангамжид суралцана.
-Соёлын байгууллагын удирдлага менежментийг эзэмшинэ.

Практик дадлага хийх газар төгсөлтийн бүтээл
-Нийслэл, орон нутгийн театр, соёлын төвд
-Мэргэжлийн урлагийн байгууллагад
-Төгсөхдөө өөрийн бүтээлийг туурвин олны хүртээл болгоно.

Ажлын байрны талаарх мэдээлэл
-Соёл урлагийн байгууллагад удирдах ажил эрхлэх
-Найруулагч, хөтлөгч удирдаачаар ажиллах боломжтой.

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/Өдөр – 4 жил/Орой-2,5 жил/Эчнээ – 4 жил/

ГОО ЗАСЛЫН УРЛАГ, ТЕХНОЛОГИ

СОЁЛЫН СУРГУУЛЬ

Суралцах хугацаанд эзэмших мэдлэг, чадвар, дадал
Гоо заслын урлаг, технологи
– Гоо засал, үс засалтын технологи
– Make up артист
– Стилист
Гоо сайхны бүтээгдэхүүний технологи
-Гоо сайхны бүтээгдэхүүн, сонгох хэрэглэх
-Загвар, дизайны ойлголт
-Өнгө, өнгөний зохицол
-Соёлын тухай ойлголт
-Брэнд судлал

Практик дадлага хийх газар төгсөлтийн бүтээл
-Нийслэл болон орон нутгийн Телевиз, студи, продакшн
-Мэргэжийн урлагийн байгууллага
-Үсчин, гоо сайхны мэргэжлийн салон
-Төгсөхдөө бие дааж бүтээлийн үзэсгэлэн гаргана.

Ажлын байрны талаарх мэдээлэл
-Мэргэжлийн урлагийн байгууллагад ажиллана.
-Нийгэм улс төр, эдийн засаг, маркетингийн бодлого тодорхойлно.
-Мэргэжлийн их, дээд сургууль, коллежид багшилна.

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/Өдөр – 4 жил/Эчнээ – 4 жил/

ЭРХ ЗҮЙ /магистр/

ЭРХ ЗҮЙ БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ

Монголын нийгмийн хөгжил, хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн хуулийн мэргэжилтэн бэлтгэх, тухайн мэргэжилтний хувьд хуулийг бүрэн зөв хэрэглэх, хүний эрх, эрх чөлөөг дээдлэх,шударга, энэрэнгүй байх, эрх зүйн харилцааг бүрэн бодитойгоор харж, гүйцэлдүүлж, ажиллах чадвар суулгаж, салбар тус бүрийн хэмжээнд мэргэшсэн, хөрвөх чадвар бүхий хуульчдыг бэлтгэх нь энэхүү хөтөлбөрийг боловсруулах үндэслэл болж байна.

Эрх зүйн чиглэлээр судалгааны онол, арга зүйн мэдлэг эзэмшсэн, хууль зүйн асуудлаар шинжлэх ухааны судалгаа, дүн шинжилгээ хийх, хууль зүйн процессын ажиллагаануудыг бүрэн бодитой алдаа дутагдалгүй хийх, хууль зүйн зөвөлгөө өгөх, хуулийг хэрэглэх, өндөр чадвартай эрдэмлэг, олон талт мэргэшсэн, хэлний өндөр мэдлэгтэй олон улсын хэмжээнд өрсөлдөх чадвар бүхий хууль зүйн магиструудыг төрүүлэн гаргахыг зорино.

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.
 

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА /магистр/

ЭРХ ЗҮЙ БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛ /магистр/

БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

БОЛОВСРОЛЫН УДИРДЛАГА /магистр/

БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ /магистр/

СОЁЛЫН СУРГУУЛЬ

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

УРЛАГ СУДЛАЛ /магистр/

СОЁЛЫН СУРГУУЛЬ

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.