ЭЛСЭЛТ

ЦАХИМ БҮРТГЭЛ

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ

ОУ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ

САНАЛ ХҮСЭЛТ ГОМДОЛ ИЛГЭЭХ

ТЭТГЭЛЭГ ХӨНГӨЛӨЛТ ЗЭЭЛ

АХЫН ХИШИГ ДҮҮД ХӨТӨЛБӨР

БАГШ, БАГА АНГИ

БАГА АНГИЙН БАГШ

БОЛОВСРОЛЫН ТЭНХИМ

Сургалтын хэлбэр
Өдөр, эчнээ, хөрвөх

Суралцах хэлбэр
Цахим, танхим хослосон

Сургалтын давуу тал:
-Орчин үеийн дэвшилтэт арга зүйд суурилсан бүтээлч сургалт
-Ажлын бус цагаар хичээллэх боломжтой БЯМБА гарагийн сургалт
-Мэргэжлийн англи хэл компьютерийн сургалт

ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ: Монгол хэл, эсвэл нийгэм судлал хичээлд 400 болон түүнээс дээш оноог авсан байх. Ур чадварын шалгалт.

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой. Хөх хотын багшийн сургуулийн 2+2 хөтөлбөртэй. хөх хотын сургалтын зардал 100 хувь тэтгэлэгтэй

/4-жил/2.5-жил/хөрвөх-1жил/

УТАС: 99036396

БАГШ, СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАГШ

БОЛОВСРОЛЫН ТЭНХИМ

Сургалтын хэлбэр
Өдөр, эчнээ, хөрвөх

Суралцах хэлбэр
Цахим, танхим хослосон

Сургалтын давуу тал:
-Орчин үеийн дэвшилтэт арга зүйд суурилсан бүтээлч сургалт
-Ажлын бус цагаар хичээллэх боломжтой БЯМБА гарагийн сургалт
-Мэргэжлийн англи хэл компьютерийн сургалт

ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ: Монгол хэл эсвэл математик хичээлд 440 болон түүнээс дээш оноог авсан байх. Ур чадварын шалшалт

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой. Хөх хотын багшийн сургуулийн 2+2 хөтөлбөртэй. Хөх хотын сургалтын зардал 100 хувь тэтгэлэгтэй

/4-жил/2.5-жил/хөрвөх-1жил/

УТАС: 99036396

СЭТГЭЛ СУДЛАЛ

СЭТГЭЛ СУДЛАЛ

СОЁЛ УРЛАГИЙН ТЭНХИМ

ЭЗЭМШИХ ЧАДВАР: Сэтгэл судлалын бакалаврын хөтөлбөр нь хүний сэтгэцийн үзэгдэл, зан үйлийг тодорхойлох, тайлбарлах, урьдчилан таамаглах арга зүйд суралцуулж улмаар хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд сэтгэл зүйн мэргэжлийн дэмжлэг, зөвлөгөө өгөх чадвартай боловсон хүчнийг бэлтгэх зорилготой.

АЖЛЫН БАЙР: Сэтгэл судлаач мэргэжлийг эзэмшсэн төгсөгчид маань дараах ажлын байранд ажиллах боломжтой. Үүнд:

 • Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх төвд сэтгэл судлаач;
 • ЕБС-д сэтгэл судлаач;
 • Цагдаа, онцгой байдал, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх зэрэг хүчний байгууллагад сэтгэл судлаач;
 • Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын асуудлаар ажилладаг төрийн болон төрийн бус байгууллагад сэтгэл судлаач;
 • Улсын хэмжээний болон дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгт сэтгэл судлаач;
 • Хүүхдийн халамж асрамжийн төвд сэтгэл судлаач;
 • Тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдэд боловсрол олгох төвд сэтгэл судлаач;
 • Хүмүүнлэгийн болон олон улсын байгууллагад сэтгэл судлаач;
 • Судалгаа шинжилгээний байгууллагад судлаач;
 • Хувь хүний хөгжлийн зөвлөх (ментор);
 • Их, дээд сургуулийн сэтгэл судлалын багш.

Мөн мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх хөтөлбөрт хамрагдсанаар бусад мэргэжлийн салбарт хөрвөх боломжтой. Тухайлбал, төрийн болон бизнесийн байгууллагын хүний нөөцийн мэргэжилтэнээр мэргэшин ажиллахад давуу талтай.

ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ: Нийгэм судлал эсвэл математик 480 оноо, Монгол хэл эсвэл англи хэл 440 оноог авсан байх.

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/өдөр, эчнээ-4жил, 2,5 жил/

Утас: 99036396

ЭРХ ЗҮЙ

ЭРХ ЗҮЙ

ЭРХ ЗҮЙН ТЭНХИМ

ЭЗЭМШИХ ЧАДВАР: Эрх зүйн шинжлэх ухаанд суралцах, бодитой хэрэглэх, эрх зүйн акт баримт бичиг боловсруулах, иргэдэд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, хуульчийн ажил эрхлэх чадвар эзэмшинэ.

ПРАКТИК ДАДЛАГА: Танилцах дадлагыг 14 хоног, үйлдвэрлэлийн дадлагыг 21 хоног, мэргэшүүлэх дадлагыг 28 хоногт Прокурор, Өмгөөлөл, Цагдаа, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагуудад хийнэ.

АЖЛЫН БАЙР: Хууль сахиулах, Шүүх, Прокурор, Цагдаа, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад болон өмгөөллийн чиглэлээр ажиллах боломжтой.

ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ: 2 болон түүнээс дээш тооны хичээлээр  440 болон дээш оноог авсан байх.

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/өдөр, орой, эчнээ 4 жил, 2,5 жил/

УТАС: 99036396

СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ

СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ

СОЁЛ УРЛАГИЙН ТЭНХИМ

ЭЗЭМШИХ ЧАДВАР: Даяаршиж буй өнөөгийн нийгэмд мэдээллийн зах зээл өргөжиж байгаа энэ үед олон улсын сэтгүүлч хөтөлбөр туйлын чухал болоод байна. Өнөөдөр дэлхий дахины урлаг, спорт, entertainment нэвтрүүлгүүд хүчээ авч байгаатай холбогдуулан хэлний мэдлэгтэй сэтгүүлчийн эрэлт хэрэгцээ их байгаагаас тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Тус хөтөлбөрөөр суралцсан төгсөгч сэтгүүлзүйн арган мэдлэг авахаас гадна мэдээллийн зураг авалт орчин үеийн HD техник технологийн өргөн мэдлэг олж авна. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлд теле сэтгүүлч, хөтлөгч, зураглаач, техникч мэргэжлээр ажиллах боломжтой. 

АЖЛЫН БАЙР: Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын олон нийттэй харилцах болон мэдээллийн албад, веб сайтууд, телевиз, радио, сонин сэтгүүл зураг бүх төрлийн мэдээллийн байгууллагуудад ажиллах боломжтой.

ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ: Монгол хэл эсвэл нийгэм судлал 480 оноо, түүх эсвэл англи хэл 480 оноош авсан байх.

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/өдөр, эчнээ-4жил, 2,5 жил/

Утас: 99036396

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА

БИЗНЕЁИЙН ТЭНХИМ

ЭЗЭМШИХ ЧАДВАР: Бизнесийн удирдлагын хөтөлбөрөөр зах зээлд өрсөлдөх чадвар бүхий онолын болон практик мэдлэгтэй, судалгааны арга зүйг эзэмшсэн, бие даасан бүтээлч сэтгэлгээтэй, харилцааны өндөр ур чадвартай, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй, бизнесийн удирдлагын мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

АЖЛЫН БАЙР: Ашгийн болон төрийн байгууллагын бүх төвшний удирдах албан тушаалтнуудыг бэлтгэх нь уг хөтөлбөрийн зорилго юм. Эдийн засгийн чиг хандлага хаашаа чиглэж байгаа баримт нотолгоонд суурилан хяналт хийж байгууллагын цаашдын хөгжлийн чигийг харах чадвартай болно.

ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ: Математик 480 болон англи хэл 480 болон түүнээс дээш оноог авсан байна.

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/өдөр, эчнээ-4жил, 2,5 жил/

Утас: 99036396

МАРКЕТИНГ

МАРКЕТИНГ

БИЗНЕСИЙН ТЭНХИМ

ЭЗЭМШИХ ЧАДВАР: Цахим орчинд бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах чадвартай болно.  Удирдан зохион байгуулах, төлөвлөлт хийх, хяналт тавих, манлайлан удирдах, бодлогын баримт бичиг боловсруулах, асуудалд дүн шинжилгээ хийх, оновчтой шийдвэр гаргах чадварыг эзэмшинэ. Мөн орчин үеийн загвар дизайны чиг хандлагын талаар мэдлэгтэй болж төсөл хөтөлбөрүүдэд хэрэгжүүлэх чадвартай болно.

ПРАКТИК ДАДЛАГА Танилцах дадлагыг 14 хоног, үйлдвэрлэлийн дадлагыг 21 хоног, мэргэшүүлэх дадлагыг 28 хоногт төрийн захиргааны байгууллага болон хувийн  байгууллага, төрийн болон орон нутгийн удирдлага, төсөвт байгууллага, шинжлэх ухаан, судалгааны байгууллага, боловсролын байгууллагууд, улс төрийн намуудын ажлын алба,, иргэний нийгмийн байгууллагад хийнэ.

АЖЛЫН БАЙР: Төрийн захиргааны байгууллагууд, Төрийн болон орон нутгийн удирдах байгууллага, шинжлэх ухаан, судалгааны байгууллага,  боловсролын, Бүх төрлийн бизнесийн болон худалдаа, үйлчилгээний байгууллагуудад ажиллах боломжтой.

ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ: Математик 480 оноо, Англи хэл 480 болон түүнээс дээш оноог авсан байна.

ТЭТГЭЛЭГ, ХӨНГӨЛӨЛТ
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/өдөр, орой 4 жил, 2,5 жил/

Утас: 99036396

ГАДААД ХУДАЛДАА, ГААЛЬ

ГАДААД ХУДАЛДАА, ГААЛЬ

БИЗНЕСИЙН ТЭНХИМ

ЭЗЭМШИХ ЧАДВАР: Гааль, гадаад худалдааны үйл ажиллагаа, технологи, гаалийн хууль тогтоомж, журам, гаалийн үнэлгээ, татвар тооцоолол, гаалийн бүрдүүлэлт болон хяналт шалгалт, гадаад худалдаа, гаалийн статистик мэдээлэл, гадаад худалдааны гэрээ боловсруулах, Гадаад худалдааны менежмент, банк, санхүү, татвар, даатгалын мэдлэг, CAIS, CEPS болон бусад хэрэглээний программыг ашиглахад суралцана.

ПРАКТИК ДАДЛАГА: Танилцах дадлагыг 14 хоног, үйлдвэрлэлийн дадлагыг 21 хоног, мэргэшүүлэх дадлагыг 28 хоногт Гаалийн Ерөнхий газрын хэлтэс, алба, хороонд хийнэ. Тус сургууль нь  Гаалийн Ерөнхий Газартай 2010 оноос хойш гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж байна.

АЖЛЫН БАЙР: Гаалийн газар, олон улсын байгууллага, худалдааны компани, бүрдүүлэлт, тээвэр, зуучлагчийн байгууллагад ажиллах боломжтой.

ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ: Математик 480 оноо, англи хэл 480 болон түүнээс дээш авсан байна.

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/өдөр, эчнээ-4жил, 2,5 жил/

УТАС: 99036396

ЖҮЖИГЧИН

ЖҮЖИГЧИН

СОЁЛ УРЛАГИЙН ТЭНХИМ

ЭЗЭМШИХ ЧАДВАР: Дэлгэцийн болон тайзны урлаг гагцхүү жүжигчнээр дамжин үзэгч сонирхогчийн сэтгэлийн утсыг хөндөж байдаг. Та уг нандин ур чадварыг өөрийн мэргэжлээ болгохыг хүсэж байвал манай сургуулийг зориорой. Манай жүжигчний ангийн мастер багшаар МУГЖ С.Болд-Эрдэнэ ажиллаж байна. Мөн жүжигчний уран чадварыг эзэмшүүлэхэд тусгайлан засаж тохижуулсан танхимтай.

ПРАКТИК ДАДЛАГА: Танилцах дадлагыг 14 хоног, үйлдвэрлэлийн дадлагыг 21 хоног, мэргэшүүлэх дадлагыг 28 хоногт хийнэ.

АЖЛЫН БАЙР: Тайз, дэлгэцийн жүжигчин, дуу оруулалтын жүжигчин, урлагийн байгууллагын менежмент, телевизийн хөтлөгч

ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ: Монгол хэл эсвэл нийгэм судлал хичээлд 440 болон түүнээс дээш оноог авсан байна.

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/өдөр, эчнээ-4жил, 2,5 жил/

Утас: 99036396

ЗУРАГЛААЧ

ЗУРАГЛААЧ

СОЁЛ УРЛАГИЙН ТЭНХИМ

Суралцах хугацаанд эзэмших мэдлэг, чадвар, дадал
Техник технологи, камер ажиллуулах, Телевизийн нэвтрүүлэг, реклам, видео бичлэг, кино зураг гэх мэт янз бүрийн дүрс эффектийг мэргэжлийн түвшинд буулгах, Гэрэл, линз, хальс, шүүлт, камерын байрлал зэргийг ашиглаж, камерт буух үзэгдлийн зохиомжийг гаргаж Богино хэмжээний кино хийж дадлагажина.

Практик дадлага хийх газар төгсөлтийн бүтээл
-Төрийн болон төрийн бус өмчийн телевизүүд, студи, продакшн, хэвлэл мэдээллийн газрууд
-Мэргэжийн урлагийн байгууллага
-Монголын үндэсний кино урлагийн академи
-Төгсөхдөө бие дааж дэлгэцийн бүтээл туурвина.

Ажлын байрны талаарх мэдээлэл
Төрийн болон төрийн бус өмчийн телевиз, студи, продакшнд ажиллах
Мэргэжийн урлагийн байгууллага

ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ: Монгол хэл эсвэл нийгэм судлал хичээлд 440 болон түүнээс дээш оноог авсан байна.

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/Өдөр – 4 жил/Орой-2,5 жил/Эчнээ – 4 жил/

Утас: 99036396

НАЙРУУЛАГЧ

НАЙРУУЛАГЧ

СОЁЛ УРЛАГИЙН ТЭНХИМ

Суралцах хугацаанд эзэмших мэдлэг, чадвар, дадал
-Уран сайхны найруулагч, урлагийн бүтээл болон тэмдэглэлт үйл явдал, евент найруулах хөтлөх чадвар эзэмшүүлнэ.
-Хөгжмийн, дүрс бичлэгийн техник ажиллагаа, программ хангамжид суралцана.
-Соёлын байгууллагын удирдлага менежментийг эзэмшинэ.

Практик дадлага хийх газар төгсөлтийн бүтээл
-Нийслэл, орон нутгийн театр, соёлын төвд
-Мэргэжлийн урлагийн байгууллагад
-Төгсөхдөө өөрийн бүтээлийг туурвин олны хүртээл болгоно.

Ажлын байрны талаарх мэдээлэл
-Соёл урлагийн байгууллагад удирдах ажил эрхлэх
-Найруулагч, хөтлөгч удирдаачаар ажиллах боломжтой.

ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ: Монгол хэл эсвэл нийгэм судлал хичээлд 440 болон түүнээс дээш оноог авсан байна.

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/Өдөр – 4 жил/Орой-2,5 жил/Эчнээ – 4 жил/

Утас: 99036396

ЭРХ ЗҮЙ МАГИСТР

ЭРХ ЗҮЙ /магистр/

ЭРХ ЗҮЙН ТЭНХИМ

Монголын нийгмийн хөгжил, хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн хуулийн мэргэжилтэн бэлтгэх, тухайн мэргэжилтний хувьд хуулийг бүрэн зөв хэрэглэх, хүний эрх, эрх чөлөөг дээдлэх,шударга, энэрэнгүй байх, эрх зүйн харилцааг бүрэн бодитойгоор харж, гүйцэлдүүлж, ажиллах чадвар суулгаж, салбар тус бүрийн хэмжээнд мэргэшсэн, хөрвөх чадвар бүхий хуульчдыг бэлтгэх нь энэхүү хөтөлбөрийг боловсруулах үндэслэл болж байна.

Эрх зүйн чиглэлээр судалгааны онол, арга зүйн мэдлэг эзэмшсэн, хууль зүйн асуудлаар шинжлэх ухааны судалгаа, дүн шинжилгээ хийх, хууль зүйн процессын ажиллагаануудыг бүрэн бодитой алдаа дутагдалгүй хийх, хууль зүйн зөвөлгөө өгөх, хуулийг хэрэглэх, өндөр чадвартай эрдэмлэг, олон талт мэргэшсэн, хэлний өндөр мэдлэгтэй олон улсын хэмжээнд өрсөлдөх чадвар бүхий хууль зүйн магиструудыг төрүүлэн гаргахыг зорино.

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.
 
Утас: 94991144
БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА МАГИСТР

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА /магистр/

БИЗНЕЁИЙН ТЭНХИМ

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

Утас: 94991144

БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛ МАГИСТР

БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛ /магистр/

БОЛОВСРОЛЫН ТЭНХИМ

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

Утас: 94991144

БОЛОВСРОЛЫН УДИРДЛАГА МАГИСТР

БОЛОВСРОЛЫН УДИРДЛАГА /магистр/

БОЛОВСРОЛЫН ТЭНХИМ

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

Утас: 94991144

СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ МАГИСТР

СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ /магистр/

СОЁЛ УРЛАГИЙН ТЭНХИМ

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

Утас: 94991144

УРЛАГ СУДЛАЛ МАГИСТР

УРЛАГ СУДЛАЛ /магистр/

СОЁЛ УРЛАГИЙН ТЭНХИМ

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

Утас: 94991144