Магистрын төгсөлтийн цахим шалгалт 4-р сарын 16 нд 9-16 цагийн хооронд ecl.mn сайтаар авна. Шалгалт нь 100 оноотой байна. Оюутан эхний 5 хувийн мэдээллийн асуултад үнэн зөвөөр бичиж хариулна. Шалгалтын  асуултад зөв гэж үзэж байгаа нэг хариултыг сонгоно. Бүх асуултад хариулсныхаа дараагаар шалгалтын материалыг илгээсний дараагаар хэдэн оноо авснаа харж болно.  /Бизнесийн удирдлага оноог харах боломжгүй. Сургалтын албанаас танд оноог мэдэгдэх болно./ Та дараах зааврын дагуу шалгалтад орно уу. Анхаар: оюутан зөвхөн нэг удаа шалгалтад оролцох эрхтэй.

  1. Доор байрлах харгалзах “Боловсролын удирдлага”,  “Бизнесийн удирлага” товч дээр дарах
  2. Асуулт бүрт үнэн зөвөөр хариулах.
  3. SUBMIT /ИЛГЭЭХ/ товч дээр дарах.
  4. View score /оноог харах/ товч дээр дарж авсан оноог харна. /Бизнесийн удирдлага оноог харах боломжгүй. Сургалтын албанаас танд оноог мэдэгдэх болно/
  5. Total points хэсгээс авсан оноог харна. /Бизнесийн удирдлага оноог харах боломжгүй. Сургалтын албанаас танд оноог мэдэгдэх болно/