Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн 2021-2022 оны хичээлийн жилийн II улирлын эчнээ, хөрвөх, орой, магистрын ангийн батлах шалгалт 5-р сарын 9 өдрөөс moodle.ecl.mn системээр цахим хэлбэрээр авах болно. Шалгалтын хуваарь, зааврыг moodle.ecl.mn системийн хичээл бүрийн үндсэн хуудсаас авна уу. Шалгалт нь тухайн өдрийн 9 цагаас 17 цагийн хооронд авах болно. Оюутан хүссэн үедээ шалгалтад оролцох бөгөөд шалгалтыг эхлүүлсэн бол 30-90 минутын хугацаанд дуусгана. Шалгалтын хугацаа нь тухайн хичээлээс хамаарч өөр өөр байна. Хэдэн цагт шалгалтаа эхлүүлснээс үл хамаарч 17:00 цагт шалгалт автоматаар хаагдана. Түн тухайн өдрийн 17:30 цагт “Батлах шалгалтад энд дарж оролцоно уу” холбоос дээр байршуулах болно.  Өдрийн ангийн оюутнууд нь батлах шалгалтаа танхимаар өгөх болно.