Зохиомж дээд сургууль нь уламжлалт Боловсрол шинэчлэл үзэсгэлэнд амжилттай оролцож байна. Уг арга хэмжээний хүрээнд Зохиомж дээд сургууль нь өөрийн сургалтын хөтөлбөрүүд болон сургалтын онцлогийн талаар 9 болон 12-р ангийн сурагчдад танилцууллаа. Мөн хүрэлцэн ирсэн сурагчдад мэргэжлээ хэрхэн зөв сонгох тухай зөвлөгөө өгсний дээр Зохиомж дээд сургууль зохиогдох ЭЕШ-д бэлдэх үнэ төлбөргүй сургалтын урилга тараасан байна.