АХЫН ХИШИГ ДҮҮД ХӨТӨЛБӨР

ЦАХИМ БҮРТГЭЛ

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ

ОУ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ

САНАЛ ХҮСЭЛТ ГОМДОЛ ИЛГЭЭХ

ТЭТГЭЛЭГ ХӨНГӨЛӨЛТ ЗЭЭЛ

АХЫН ХИШИГ ДҮҮД ХӨТӨЛБӨР

Төгсөгчиддөө барих бидний бэлэг

Манай үе үеийн төгсөгчид сургуульдаа дүүгээ суралцуулснаар“Ахын хишиг” болгож дүүд нь сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт эдлүүлнэ. /Хөнгөлөлтийн хэмжээ сургалтын төлбөрийн 20 хувьтай тэнцэнэ. /2017 оноос хойшхи элсэгчдэд хамаарна/