МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ

ЭЛСЭЛТ

БИДНИЙ ТУХАЙ

СУРГАЛТ

ТЭТГЭЛЭГ ХӨНГӨЛӨТ

ОУ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОВСРОЛЫН ХӨГЖИЛД ТЭРГҮҮЛЖ, ОРЧИН ҮЕИЙН ДЭВШИЛТЭТ АРГА ЗҮЙД СУУРИЛСАН БҮТЭЭЛЧ СУРГАЛТААР ЧАДВАРЛАГ, ЁС СУРТАХУУНТАЙ МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭНЭ.

БИДНИЙ УРИА

БИД ШИНЭ ҮЕИЙН ТҮҮХИЙГ БИЧНЭ

ҮНЭТ ЗҮЙЛ

ЁС СУРТАХУУН, ЭХ ОРОНЧ ҮЗЭЛ, МЭРГЭЖЛИЙН ӨНДӨР ЧАДВАР

АЛСЫН ХАРАА

ШИНЭ ҮЕИЙН ТҮҮХИЙГ БИЧИХ БҮТЭЭЛЧ МЭДЛЭГ ЧАДВАР БҮХИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭНЭ.