Хүндэт Боловсрол Соёл Эрх Зүйн дээд сургуулийн оюутан танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе

Судалгааны зорилго: Дэлхий нийтийг хамарсан цар тахлын улмаас хичээлийг цахим хэлбэрт шилжүүлээд байгаа билээ. Цахим хичээлийг хэрхэн зөв зохион байгуулах оюутан болон болон багшид хүрэх өгөөжийг тодорхойлох мэдээллийг авахад уг судалгааны зорилго оршино.