Магистрын төгсөлтийн цахим шалгалт 6-р сарын 8 нд 9-16 цагийн хооронд ecl.mn сайтаар авна. Шалгалт нь 50 асуулт 100 оноотой байна. Оюутан эхний 5 хувийн мэдээллийн асуултад үнэн зөвөөр бичиж хариулна. Шалгалтын 50 асуултад зөв гэж үзэж байгаа нэг хариултыг сонгоно. Бүх асуултад хариулсныхаа дараагаар шалгалтын материалыг илгээсний дараагаар хэдэн оноо авснаа харж болно. Та дараах зааврын дагуу шалгалтад орно уу. Анхаар: оюутан зөвхөн нэг удаа шалгалтад оролцох эрхтэй.

1. Доор байрлах “Шалгалтад оролцох” товч дээр дарах

2. Асуулт бүрт үнэн зөвөөр хариулах

3. SUBMIT /ИЛГЭЭХ/ товч дээр дарах

4. View score /оноог харах/ товч дээр дарж авсан оноог харна

5. Total points хэсгээс авсан оноог харна.