ХАРИУЛАХГҮЙ Ч БАЙЖ БОЛНО Сэтгүүл зүйн ангийн оюутнуудын дунд уралдаан зарлаж байна. ОЮУТАН ЯРИЛЦАХ ОРОЛЦОГЧОО ЗОХИОМЖ ДЭЭД СУРГУУЛИЙН БАГШ НАРААС СОНГОН БЭЛТГЭЖ ҮЗЭГЧ ОЮУТНУУДЫН ӨМНӨ”ХАРИУЛАХГҮЙ Ч БАЙЖ БОЛНО” ЯРИЛЦЛАГА ХӨТӨЛНӨ.

Үргэлжлэх хугацаа 30 минут

 

Хамгийн олон дэмжигчтэй хөтлөгч-оюутан шалгарч МУУГЗ, Яруу найрагч, сэтгүүлч Ш.Гүрбазартай хийх ярилцлагыг хөтлөх эрх авна.

 

 Уралдаанд оролцох хүсэлтэй оюутнуудыг

2015-04-06-нд 308-д бүртгэнэ.

 

 Амжилт

Сургалтын алба