Зохиомж дээд сургуулийн хамт олон 2016 оны 12-р сарын 21 ны өдөр 2016 оноо үдэх 2017 оноо угтан авах баярын цэнгүүн амжилттай болж өнгөрлөө. Уг арга хэмжээнд олон тооны шагналын хур бууснаас:

Шилдэг ажилтан: Д. Наранцэцэг /Сургалтын албаны дарга/

Шилдэг анги: Татварын хяналт, шалгалт, нягтлан болох бүртгэл IV

Шилдэг оюутан: З. Хүслэн /Телевизийн сэтгүүлч зураглаачийн IV/

Сургуулийн талархал:  Т. Оюунтуяа /Бага ангийн багшийн IV/

Сургуулийн талархал:   М. Удвалцэцэг /Сургуулийн өмнөх боловсролын багшийн IV/

МОХ-н Манлайлагч оюутан медаль: Э. Эрдэнэбаяр /Банкны эдийн засаг нябо IV/

МОХ-н Манлайлагч оюутан медаль: З. Хүслэн /ТВСэтгүүлч зураглаач IV/

МОХ-н Манлайлагч оюутан медаль: О. Ундрам /Кино телевизийн зураглаач IV/

МОХ-н Манлайлагч оюутан медаль: Б. Номинбаяр /Сургуулийн өмнөх боловсролын багш IV/