Зохиомж дээд сургуулийн уламжлалт эко аялал энэ жилийн 9-р сарын 12-13 өдрийн хооронд явагдахаар боллоо. Уг аялал нь Улаанбаатар-Манзуширийн хийд-Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд явах бөгөөд нийт оролцогч оюутан багш, ажиллагсад дор бүрийн бэлтгэлийг хангаж дулаан хувцас болон унтлагын мышок, майхан зэрэг хэрэгсэлтэй аялалд оролцохыг хүсье.