“МИНИЙ УНШСАН ХАМГИЙН ШИЛДЭГ НОМ” ЭСЭЭ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

Зорилго:

Сургуулийн 25 жилийн ойн арга хэмжээнд зориулан  уншигч, идэвхтэн бичигч сурагчдийн идэвхи чармайлтыг дэмжихэд оршино.

 Уриа: “ECL-ZOKHIOMJ-25” жил

Нэг. Хамрах хүрээ

 • Ерөнхий Боловсролын Сургуулийн Төгсөх ангийн сурагчид (12 дугаар анги)

Хоёр. Хугацаа

 • 2024 оны 04 сарын 11-нээс
 • 2024 оны 05 сарын 11-нийг хүртэл сургуулийн байранд болон “Монгол шуудан” Улаанбаатар 13381-0097 (49-р салбар, хайрцаг 15 ) хүлээн авна.

Гурав. Зохион байгуулалт

 • Анги удирдсан багш нар, анги хамт олноо идэвхтэй оролцуулах.
 • Нэг сурагч 1-2 эсээ бичиж ирүүлэх боломжтой.

Дөрөв. Тавигдах шаардлага

 1. Сэдвийн агуулга бүрэн байх
 2. Бүтээлч хандлага, өөрийн байр сууриа үндэслэлтэйгээр илэрхийлэх
 3. Шинэлэг санаа дэвшүүлсэн байх
 4. Хэл найруулга, бичлэгийн ур чадвар сайн байх
 5. Ашигласан материал, дурдагдсан жишээ баримт, тоон мэдээлэл үнэн зөв байх
 6. Тогтоосон хугацаанд ирүүлсэн байх
 7. Үсгийн фонт ариал 12, мөр хоорондын зай 1,5, А4 хэмжээтэй хуудсанд багтсан байх
 8. Үгийн тоо 1000 байх
 9. Эсээ бичлэгийн бүтэц нь бичигчийн товч танилцуулга /хаяг, холбоо барих утасны дугаар, мэйл хаяг/, эхний хэсэг, үндсэн хэсэг, дүгнэлт гэсэн ерөнхий бүтэцтэй байна.

Тав. Шалгаруулах журам: Эсээг дүгнэхэд баримтлах шалгуур үзүүлэлтүүд: 

/0-100 хүртэл онооны системээр дүгнэнэ/. Үүнд:

 • Сэдвийн агуулга бүрэн, үнэн зөв байх (20 оноо);
 • Хэл найруулга, бичлэгийн ур чадвар (20 оноо);
 • Бүтээлч хандлага, өөрийн байр суурь  (20 оноо);
 • Дэвшүүлсэн шинэлэг санаа (20 оноо);
 • Сэдэв, зорилго, агуулга, дүгнэлтийн уялдаа холбоо (20 оноо).

Холбоо барих утасны дугаар: 70155585-4, 99011620.

Эсээг зарласан сэдвийн хүрээнд бичиж, ашигласан эх сурвалжийг тодорхой дурдсан байх бөгөөд шууд хуулбарласан, хугацаа хожимдсон, шаардлага хангаагүй эсээг шалгаруулалтанд  оруулахгүй болно. Шалгаруулалтанд ирүүлсэн шилдэг эсээг хэвлэл мэдээллээр сурталчилж, эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд нийтэлж олон нийтийн хүртээл болгоно.

Зургаа. Шагнал

– Тэргүүн байр: “ECL-ZOKHIOMJ” дээд сургуульд суралцах эрхийн бичиг, сургалтын төлбөрийн 100% хөнгөлөлт,

 – Дэд байр: “ECL-ZOKHIOMJ” дээд сургуульд суралцах эрхийн бичиг, сургалтын төлбөрийн 50% хөнгөлөлт,

 – Гутгаар байр: “ECL-ZOKHIOMJ” дээд сургуульд суралцах эрхийн бичиг, сургалтын төлбөрийн 30% хөнгөлөлт,

Зохион байгуулагч:  Боловсрол  Соёл  Эрх  Зүйн  Дээд  Сургууль

(Урлаг, сэтгүүл зүйн тэнхим)