Зохиомж дээд сургуулийн уламжлалт Урлагийн наадам 2017 оны 4-рсарын 05 нд хүүхэлдэйн театрт амжилттай болж өнгөрлөө. Уг наадамд зохиомж дээд сургуулийн нийт ангиуд итвэхтэй хамрагдсанаас нийлбэр дүнгээр:

Тэргүүн байр: Гадаад худалдаа гаалийн удирдлага 3-р анги

Гоцлол дуу – ГХГ 3 курс Б.Энхмэнд

Гоцлол бүжиг – ОУСО 3 курс Батцэцэг

Ардын урлаг – СӨБ 2 курс Нүрзэдмаа

Хамтлаг бүжиг – КТВН 3, КТВЗ 3 курс

Найрал дуу – Гааль гадаад худалдаа 3 курс

Жүжигчилсэн тоглолт – ОУСО 3, ТВСЗ 3, ТВСН 2 курс

Гэрийн даалгавар – ТВСЗ 1 курс