Зохиомж дээд сургуулийн 2016 оны Open house нээлттэй хаалганы өдөрлөг 5-р сарын 7 өдөр амжилттай боллоо. Уг арга хэмжээний хүрээнд нийт оюутны асран халамжлагч нарт сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцсанаас гадна шинээр элсэх хүсэлтэй дунд сургуулийн суралцагчдад мэргэжлийн танилцуулга хийж зөвлөгөө өгсөн байна. Мөн Зохиомж дээд сургуулийн дэргэдэх TOP мэргэжил сургалтын төвийн хөтөлбөрүүдийн сурталчилгаа амжилттай боллоо.