Олон улсын бизнес технологийн Зохиомж дээд сургууль 2017 оноо үдэх 2018 оноо угтан авах арга хэмжээ 2017 оны 12-р сарын 24 ны өдөх амжилттай боллоо. Уг арга хэмжээний хүрээнд 2017 оны шилдгүүдээ шалгаруулж, шагнан урамшуулсан юм. Мөн олон тооны төрийн болон олон нийтийн байгууллагын нэрэмжит шагналуудаар оюутан, багш, ажилчид шагнуулсан байна.