2019 оны 2-р сарын 21 өдөр зохиомж дээд сургуулийн нийт албад 2018-2019 оны хичээлийн жилийн нэгдүгээр улиралд хийсэн ажлын тайлангаа нийт оюутнуудад болон ТОП МСҮТ-н сурагчдад хүргэлээ. Уг арга хэмжээний хүрээнд Сургалтын алба, номын сан, санхүүгийн алба, дотоод хяналтын алба, мэдээллийн технологийн алба, магистрын алба, тэнхимүүд өөрсдийн ажил үүргийн хуваарь, хийсэн ажлаа тайлагнасан байна.