БСЭДС нь 2021-2022 оны хичээлийн жилд Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт элсэхийн тулд 2019, 2020, 2021 онд элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг 410 болон түүнээс дээш оноотойгоор өгсөн байна. Ур чадварын шалгалтыг БСЭДС-н байр дээр авна /хуваарийг танд мэдэгдэх болно/. 

ХӨТӨЛБӨР ЭЕШ БОСГО ОНОО УТАС
Багш, бага ангийн боловсрол
Монгол хэл, Англи хэл, Орос хэл
410
99036396
Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол
Монгол хэл, Англи хэл, Орос хэл
410
99036396
Багш, Англи хэлний боловсрол
Монгол хэл, Англи хэл, Орос хэл
410
99036396
Багш, математик, мэдээлэл зүйн
Математик, физик
410
99036396
Багш, урлагийн боловсрол /дуу хөгжим/
Ур чадвар
410
99036396
Төрийн удирдлага
Нийгэм судлал, Монгол хэл
410
88209552
Маркетинг
Нийгэм судлал, Монгол хэл
410
88209552
Гааль гадаад худалдаа
Нийгэм судлал, Монгол хэл
410
88209552
Бизнесийн удирдлага
Нийгэм судлал, Монгол хэл
410
88209552
Эрх зүй
Нийгэм судлал, Монгол хэл
410
88209552
ЗУраглаач /кино, телевиз, контент/
Ур чадвар
410
88209552
Найруулагч /Урлаг соёл, хөгжмийн/
Ур чадвар
410
88209552
Сэтгүүлч, цахим, эрэн сурвалжлах
Ур чадвар
410
88209552