2016.3.14-17 өдрүүдэд Зохиомж дээд сургуулийн боловсрол судлалын тэнхимийг сурталчлах 7 хоног амжилттай боллоо. Эдгээр өдрүүдэд боловсрол судлалын тэнхимийн үйл ажиллагаа, багш, оюутныг сурталчлах олон тооны арга хэмжээ болсон байна. 3.14 өдөр “Үсэглэлийн хаад” тэмцээн болсон бол 3.17 өдөр ахмад багш боловсролын тэргүүний ажилтан боловсрол судлалын тэнхимийн багш О.Чулуунцэцэг багшийн бүтээлийг сурталчлах өдөрлөг амжилттай боллоо.