2016.3.18 өдөр Зохиомж дээд сургуулийн 2016 оны “Урлагийн наадам” амжилттай болж өндөрлөлөө. Уг наадмын хүрээнд нийт оюутан, суралцагсдын урлагийн боловсролыг шинэ төвшинд гаргах арга хэмжээ боллоо. Зохиомж дээд сургуулийн  4 тэнхимийн 456465 анги “Урлагийн наадам” -д  оролцож оюун ухаан, авьяас чадвараараа өрсөлдсөнөөс

Бүжиг төрөлд : 1-р байрыг  Телевизийн сэтгүүлч зураглаач 3

                           2-р байрыг Бизнесийн тэнхим 3

                           3-р байрыг Олон улсын сэтгүүлч орчуулагч 3

Гоцлол дуу төрөлд : 1-р байрыг Гадаад худалдаа гаалийн удирдлага 2

                                   2-р байрыг Сургуулийн өмнөх боловсролын багш 1, 2

                                   3-р байрыг Олон улсын сэтгүүлч орчуулагч 3

Жүжигчилсэн тоглолт төрөлд : 1-р байрыг Телевизийн сэтгүүлч зураглаач 3

                                       2-р байрыг Зураглаач 2 , Найруулагч 2

                                        3-р байрыг Олон улсын сэтгүүлч орчуулагч 2,

Найрал дуу төрөлд: 1-р байрыг  Олон улсын сэтгүүлч орчуулагч 2

                                       2-р байрыг  Сургуулийн өмнөх боловсролын багш 3

                                        3-р байрыг Олон улсын сэтгүүлч орчуулагч 3

Багийн нийлбэр дүнгээр: 1-р байрыг Телевизийн сэтгүүлч зураглаач 3,  

                                       Телевизийн сэтгүүлч  зураглаач 1

                                       2-р байрыг Олон улсын сэтгүүлч орчуулагч 3

                                        3-р байрыг Сургуулийн өмнөх боловсролын багш 3