Зохиомж дээд сургуулийн нийт оюутнууд болон тэдгээрийн эцэг эх мөн дунд сургуулийн сурагчдад зохиомж дээд сургуулийн талаар мэдээллийг өгөх зорилготой нээлттэй хаалганы өдөрлөг 2017.05.19 өдөр амжилттай болж өнгөрсөн байна. Энэ өдөр олон тооны эцэг эх болон дунд сургуулийн сурагчид Зохиомж дээд сургуулийн талаар мэдээллийг авч олон тооны арга хэмжээ болж өнгөрлөө.