Олон улсын бизнес технологийн Зохиомж дээд сургууль жил бүр уламжлал болгон нийт багш оюутны дунд амьдралын эрүүл хэв маягийг сурталчлах, байгаль орчноо хамгаалах зорилго бүхий Эко аялал арга хэмжээг зохин байгуулдаг билээ. Уг уламжлалын хүрээнд 2019-2020 оны хичээлийн жилийн эко аялал 2019 оны 9-р сарын 13 өдөр амжилттай болж өндөрлөлөө. Эко аялал-2019 арга хэмжээний хүрээнд зохиомж дээд сургуулийн багш оюутнууд байгаль орчныг хог хаягдлаас цэвэрлэхээс гадна спортын олон тооны уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулсан байна.