Цахим шалгалт доорх заагдсан огноо болон цагийн дагуу явах болно. Шалгалтад оролцохын тулд та өөрийн ангийн шалгалтын хуваарийн ард байрлах Оролцох холбоос дээр дарж шалгалтын материалын хуудас уруу орох болно. Шалгалтын хугацаа дуусахаас өмнө та шалгалтын материалаа илгээх, эсвэл submit товчийг дарж илгээнэ. Цаг дууссаны дараа илгээсэн материалыг хүлээн авахгүй 0 оноогоор тооцох болно. Танд амжилт хүсье.

АНХААР

Шалгалтад  зөвхөн суурин болон зөөврийн компьютерын тусламжтай орно. Олон тооны асуулт ачаалахад гар утас гацах аюултай тул гар утас хэрэглэхийг хориглож байна. Яаралтай үед холбогдох утас:88907445

СӨБ 2.5

Шалгалт Огноо Эхлэх цаг Дуусах цаг Хэлбэр Оролцох
Боловсрол судлал
2020-05-11
10:00
11:30
Цахим тест
Математикийн энгийн төсөөллийг хөгжүүлэх арга зүй
2020-05-14
10:00
11:30
Цахим тест
Хүүхдийн хэл яриаг хөгжүүлэх арга зүй
2020-05-15
14:00
15:30
Цахим тест

СӨБ 4

Шалгалт Огноо Эхлэх цаг Дуусах цаг Хэлбэр Оролцох
Боловсрол судлал
2020-05-11
10:00
11:30
Цахим тест
Математикийн энгийн төсөөллийг хөгжүүлэх арга зүй
2020-05-14
10:00
11:30
Цахим тест
Хүүхдийн хэл яриаг хөгжүүлэх арга зүй
2020-05-15
14:00
15:30
Цахим тест

БАБ 4

Шалгалт Огноо Эхлэх цаг Дуусах цаг Хэлбэр Оролцох
Боловсрол судлал
2020-05-11
10:00
11:30
Цахим тест
Бага боловсролын математик заах арга
2020-05-14
10:00
11:30
Цахим тест

БАБ 2.5 ангиуд

Шалгалт Огноо Эхлэх цаг Дуусах цаг Хэлбэр Оролцох
Боловсрол судлал
2020-05-11
10:00
11:30
Цахим тест
Бага боловсролын математик заах арга
2020-05-14
10:00
11:30
Цахим тест
Бага боловсролын Монгол хэл заах арга
2020-05-15
14:00
15:30
Цахим тест

БАБ хөрвөх

Шалгалт Огноо Эхлэх цаг Дуусах цаг Хэлбэр Оролцох
Бага боловсролын математик заах арга
2020-05-14
10:00
11:30
Цахим тест
Бага боловсролын Монгол хэл заах арга
2020-05-15
14:00
15:30
Цахим тест

БАБ /эчнээ/

Шалгалт Огноо Эхлэх цаг Дуусах цаг Хэлбэр Оролцох
Бага боловсролын Монгол хэл заах арга
2020-05-15
14:00
15:30
Цахим тест

Боловсролын тэнхим /Хөрвөх ангиуд/

Шалгалт Огноо Эхлэх цаг Дуусах цаг Хэлбэр Оролцох
Математикийн энгийн төсөөллийг хөгжүүлэх арга зүй
2020-05-14
10:00
11:30
Цахим тест
Хүүхдийн хэл яриаг хөгжүүлэх арга зүй
2020-05-15
14:00
15:00
Цахим тест

ОУСО 4

Шалгалт Огноо Эхлэх цаг Дуусах цаг Хэлбэр Оролцох
Сэтгүүл зүйн онол, түүх
2020-05-07
12:00
13:30
Цахим тест

ТВСЗ 4

Шалгалт Огноо Эхлэх цаг Дуусах цаг Хэлбэр Оролцох
Сэтгүүл зүйн онол, түүх
2020-05-07
12:00
13:30
Цахим тест

ТВС 4

Шалгалт Огноо Эхлэх цаг Дуусах цаг Хэлбэр Оролцох
Сэтгүүл зүйн онол, түүх
2020-05-07
12:00
13:30
Цахим тест

Жүжиг 4

Шалгалт Огноо Эхлэх цаг Дуусах цаг Хэлбэр Оролцох
Гоо зүй
2020-05-07
12:00
13:30
Цахим тест

Найруулагч 4

Шалгалт Огноо Эхлэх цаг Дуусах цаг Хэлбэр Оролцох
Гоо зүй
2020-05-07
12:00
13:30
Цахим тест

Найруулагч-2.5

Шалгалт Огноо Эхлэх цаг Дуусах цаг Хэлбэр Оролцох
Гоо зүй
2020-05-07
12:00
13:30
Цахим тест

Эрх зүй 4

Шалгалт Огноо Эхлэх цаг Дуусах цаг Хэлбэр Оролцох
Төр, Захиргааны эрх зүй
2020-05-22
10:00
12:00
Цахим тест
Иргэний эрх зүй
2020-05-22
13:00
15:00
Цахим тест
Эрүүгийн эрх зүй
2020-05-22
16:00
18:00
Цахим тест

Эрх зүй 2.5

Шалгалт Огноо Эхлэх цаг Дуусах цаг Хэлбэр Оролцох
Төр, Захиргааны эрх зүй
2020-05-22
10:00
12:00
Цахим тест
Иргэний эрх зүй
2020-05-22
13:00
15:00
Цахим тест
Эрүүгийн эрх зүй
2020-05-22
16:00
18:00
Цахим тест

Эрх зүй 4 /орой/

Шалгалт Огноо Эхлэх цаг Дуусах цаг Хэлбэр Оролцох
Төр, Захиргааны эрх зүй
2020-05-22
10:00
12:00
Цахим тест
Иргэний эрх зүй
2020-05-22
13:00
15:00
Цахим тест
Эрүүгийн эрх зүй
2020-05-22
16:00
18:00
Цахим тест

Боловсролын удирдлагын магистр
/Багануур, Баруунхараа, Өмнөговь, Батсүмбэрсум, Баянчандмань, Налайх-МСҮТ 1, Налайх ЕБС 2, Жаргалант, 124-р сургууль, 138-р сургууль, Дадалсум 17-р сургууль, Баяндэлгэр сум/

Шалгалт Огноо Эхлэх цаг Дуусах цаг Хэлбэр Оролцох
Англи хэл
2020-05-13
10:00
17:00
Цахим тест
Боловсролын удирдлагын онол
2020-05-15
10:00
17:00
Цахим тест
Байгууллагын менежмент, Стратегийн менежмент
2020-05-20
10:00
17:00
Цахим тест
Манлайлал Боловсролын соёл, ёс зүй
2020-05-22
10:00
17:00
Цахим тест
Боловсрол судлалын үндсэн асуудал Багшийн хөгжил
2020-05-27
10:00
17:00
Цахим тест
Боловсролын социологи Судалгааны арга зүй
2020-05-29
10:00
17:00
Цахим тест

КТВН 2

Шалгалт Огноо Эхлэх цаг Дуусах цаг Хэлбэр Оролцох
Мэргэжлийн англи хэл
2020-05-11
14:00
15:30
Цахим тест
Монголын урлагийн түүх
2020-05-12
12:00
13:30
Цахим тест
Уран зохиолын онол
2020-05-13
12:00
13:30
Цахим тест
Дэлхийн киноны түүх
2020-05-14
12:00
13:30
Цахим тест
Premiere
2020-05-15
12:00
13:30
Цахим тест
Жүжиглэх уран чадвар
2020-05-18
12:00
13:30
Цахим тест
Оролцох
Тайзны яриа
2020-05-19
12:00
13:30
Цахим тест
Оролцох
Тайзны хөдөлгөөн
2020-05-20
12:00
13:30
Цахим тест
Оролцох
Найруулагчийн уран чадвар
2020-05-21
12:00
13:30
Цахим тест
Оролцох

Эрх зүй 3

Шалгалт Огноо Эхлэх цаг Дуусах цаг Хэлбэр Оролцох
Гэр бүлийн эрх зүй
2020-03-30
12:00
13:30
Цахим тест
Оролцох
Иргэний хэргийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүй
2020-05-11
12:00
13:30
Цахим тест
Олон улсын хувийн эрх зүй
2020-03-31
12:00
13:30
Цахим тест
Оролцох
Хүрээлэн буй орчны эрх зүй
2020-05-12
12:00
13:30
Цахим тест
Харьцуулсан эрх зүй
2020-05-13
12:00
13:30
Цахим тест
Гаалийн эрх зүй
2020-05-14
12:00
13:30
Цахим тест