Halloween 2016

Previous Next Зохиомж дээд сургуулийн гадаад хэлний багш нарын жил бүр уламжлал…

Эко аялал 2016

Previous Next Зохиомж дээд сургуулийн нийгмийн хариуцлага болон оюутан залуусынхаа хөгжилд чиглэсэн …