Halloween 2016

Previous Next Зохиомж дээд сургуулийн гадаад хэлний багш нарын жил бүр уламжлал…

Эко аялал 2016

Previous Next Зохиомж дээд сургуулийн нийгмийн хариуцлага болон оюутан залуусынхаа хөгжилд чиглэсэн …

ЭРДМИЙН БАЯР 2016

Previous Next Зохиомж дээд сургууль 5-р сарын 20 өдөр эрдмийн баяраа ёслол…