ЭЛСЭЛТ 2021

БСЭДС нь 2021-2022 оны хичээлийн жилд Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт элсэхийн тулд 2019,…

УЛСЫН ШАЛГАЛТ

Шалгалтад оролцохын өмнө танд дараах зүйлс заавал байвал зохино.Интернетийн сүлжээнд холбогдсон компьютер,…

MAY 21 ХӨТӨЛБӨР

SMART COURSES FOR CONFLUENCE "May 21" хөтөлбөрийн хүрээнд дараах чиглэлээр үнэ төлбөргүй…