КОВИД-19 НБҮ-1 АСУУЛГА

АСУУЛГЫН ХУУДАС: Их, дээд сургуульд суралцагч нараас асууна. БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ…

Цахим шалгалт

Цахим шалгалт доорх заагдсан огноо болон цагийн дагуу явах болно. Шалгалтад оролцохын…

ZOOM платформыг ашиглах заавар

Previous Next Уг зааврын тусламжтайгаар хэрэглэгч нь цахим хурал, хичээл, вебинар хөтлөн явуулах болон үзэгчээр оролцох…